ആധാർ കാർഡിലെ ജനന തിയതി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ തിരുത്താം

നിലവിൽ, ആധാർ കാർഡ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഒരു രേഖയാണ്. ബാങ്ക് ഇടപാടുകളായാലും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളായാലും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ആധാർ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രാമാണീകരിക്കാനോ സ്ഥിരീകരിക്കാനോ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടല്‍, ആധാർ കാർഡിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശരിയായി പരാമർശിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

How To Change Date Of Birth In Aadhaar Via Online Malayalam
How To Change Date Of Birth In Aadhaar Via Online

നിങ്ങളുടെ ആധാർ‌ കാർ‌ഡിൽ‌ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ‌, അത് ‘സെല്ഫ് സർവിസ് അപ്ഡേറ്റ് പോർട്ടൽ (SSUP) പൊയി തിരുത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആധാർ കാർഡിലെ നിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം, ലിംഗഭേദം, ജനനത്തീയതി എന്നിവ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓൺലൈനിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പോർട്ടൽ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

Also read : How to reply to a group message privately on WhatsApp Malayalam

ആധാർ കാർഡിലെ ജനന തിയതി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ തിരുത്താം

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ‌ നമ്പർ‌ ഇമെയിൽ‌ ഐഡിയും ബയോമെട്രിക്സും അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന രേഖകൾ‌ക്കൊപ്പം അടുത്തുള്ള ആധാർ‌ സ്ഥിര എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ആധാർ കാർഡിൽ രണ്ടുതവണ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പേര് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും ഇത് അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തലുകൾ, ഹ്രസ്വ രൂപത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണരൂപത്തിലേക്ക്, ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, വിവാഹശേഷം പേര് മാറ്റം എന്നിവ പോലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലിംഗഭേദവും ജനനത്തീയതിയും ഓൺ‌ലൈൻ വഴി ഒരുതവണ മാത്രമേ മാറ്റാൻ കഴിയൂ, കൂടാതെ ആധാർ കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ വിലാസം ഓൺ‌ലൈനായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിധിയില്ല.

ഓൺ‌ലൈൻ വഴി ആധാർ കാർഡിൽ ജനന തിയതി DOB (Date of Birth) എങ്ങനെ മാറ്റാം

നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിൽ ജനനത്തീയതി മാറ്റുന്നതിന് ചുവടെ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക.

  1. Self Service Update Portal സന്ദർശിക്കുക.
  2. ‘Proceed to update Aadhaar’ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  3. നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ നൽകി ‘CAPTCHA’ കോഡ് പൂരിപ്പിക്കുക.
  4. ‘send OTP’ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക.
  5. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി(OTP) നൽകി ലോഗിൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
  6. ‘date of birth field’ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇത്ര മാത്രം ചെയ്യുകയെ വേണ്ടു നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി ഓൺലൈനായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഫീൽഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ, ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രാപ്‌തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആധാർ എൻറോളമെന്റ് സെന്ററിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

Leave a Comment